LEERGELUK VOOR IEDEREEN

Klein Rotterdam is een nieuwe basisschool van stichting GROOS die 1 augustus 2020 is gestart. Klein Rotterdam biedt onderwijs vanuit de Agora-principes.

Klein Rotterdam is een leer- en ontwikkelcommunity die de komende jaren gaat groeien voor kinderen van 0 tot 18 jaar, in een samenwerking van kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs

ONZE WAARDEN

Verbinding
Wij zijn een community waarin aandacht is voor elkaar en iedereen zich gezien voelt en zichzelf mag zijn. Leren gebeurt met en van elkaar, door samen te werken met jong en oud. Leren vindt plaats op school en daarbuiten, zo leren kinderen de wereld kennen en zich daarnaar te verhouden.

Vrijheid In Verantwoordelijkheid
Kinderen en volwassenen leren door eigen leervragen vanuit interesse en motivatie. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling en leerprocessen van de kinderen en van elkaar, met respect voor de autonomie van ieder individu en vorming van de persoon.

Balans
We vinden het heel belangrijk dat iedereen gelukkig is en lekker in zijn vel zit. Er wordt gezorgd voor een juiste balans tussen wat moet en wat mag. We werken aan ‘welbevinden’ voor iedereen. Dit draagt bij aan een goede sfeer, aan plezier en je willen ontwikkelen. Je leert omgaan met tegenslag en voorspoed, je leert jezelf kennen met je sterke kanten, uitdagingen en mogelijkheden.

ONZE AMBITIE

Het is onze ambitie een leer- en ontwikkelcommunity voor 0-18 te zijn, waarbij de beperkende grenzen vervagen, zoals de grens tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs, de grens tussen leeftijdsgroepen, de grens tussen school en vrije tijd en de grenzen tussen niveaus.

Het is onze plicht is een ononderbroken ontwikkeling bij kinderen te stimuleren en te faciliteren. Op deze manier wordt selectie uitgesteld en hebben kinderen langer de tijd om de basisvaardigheden en executieve functies te ontwikkelen, die nodig zijn voor vervolgonderwijs.

In onze leer- en ontwikkelcommunity levert iedereen een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Als mini-maatschappij nemen wij samen de pedagogische verantwoordelijkheid voor onze kinderen.

BSO KLEIN ROTTERDAM

Naar verwachting zal de buitenschoolse opvang bij Klein Rotterdam eind 2021 van start gaan. De locatie is nu dus nog gesloten. Je kunt je kind(eren) wel alvast inschrijven voor BSO Klein Rotterdam. Wij plaatsen je dan op een wachtlijst en informeren je zodra de buitenschoolse opvang opengaat. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze afdeling Klantadvies, (010) 44 300 36.

BSO KLEIN ROTTERDAM

Voortgezet Onderwijs

Yes! Stichting GROOS heeft twee initiatieven voor voortgezet onderwijs ingediend bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Zo mogelijk werken we samen met bestaande besturen.

In Rotterdam heet het initiatief Klein Rotterdam VO.

Ook is er vanuit behoefte van ouders een initiatief voor voortgezet onderwijs in Den Haag ingediend:

Agora Den Haag VO. Voor deze initiatieven zijn ouderverklaringen nodig. Je kunt de verklaring voor het initiatief bij jou in de buurt afgeven.

Kijk daarbij goed naar de voorwaarden en houd het bsn-nummer van je kind bij de hand.
Kijk op de link Klein Rotterdam VO
of Agora Den Haag VO

 

LOCATIE

Victor E. van Vrieslandstraat 150
3069 WC Rotterdam
Tel: 010 – 7200929
Email:
info@klein-rotterdam.nl

CONTACT

Nick Zuiddam:
06 – 30 44 74 92
E-mail: Nick Zuiddam
Stefanie Langelaar:
06 – 12 14 03 15
E-mail: Stefanie Langelaar

OPENINGSTIJDEN

Inloop: 8.30 – 9.00 uur
Eind: 14.30 uur