LEERGELUK VOOR IEDEREEN

Klein Rotterdam is een nieuwe basisschool van stichting GROOS die 1 augustus 2020 is gestart. Klein Rotterdam biedt onderwijs vanuit de Agora-principes.

Klein Rotterdam is een leer- en ontwikkelcommunity die de komende jaren gaat groeien voor kinderen van 0 tot 18 jaar, in een samenwerking van kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs

ONZE WAARDEN

Verbinding
Wij zijn een community waarin aandacht is voor elkaar en iedereen zich gezien voelt en zichzelf mag zijn. Leren gebeurt met en van elkaar, door samen te werken met jong en oud. Leren vindt plaats op school en daarbuiten, zo leren kinderen de wereld kennen en zich daarnaar te verhouden.

Vrijheid In Verantwoordelijkheid
Kinderen en volwassenen leren door eigen leervragen vanuit interesse en motivatie. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling en leerprocessen van de kinderen en van elkaar, met respect voor de autonomie van ieder individu en vorming van de persoon.

Balans
We vinden het heel belangrijk dat iedereen gelukkig is en lekker in zijn vel zit. Er wordt gezorgd voor een juiste balans tussen wat moet en wat mag. We werken aan ‘welbevinden’ voor iedereen. Dit draagt bij aan een goede sfeer, aan plezier en je willen ontwikkelen. Je leert omgaan met tegenslag en voorspoed, je leert jezelf kennen met je sterke kanten, uitdagingen en mogelijkheden.

ONZE AMBITIE

Het is onze ambitie een leer- en ontwikkelcommunity voor 0-18 te zijn, waarbij de beperkende grenzen vervagen, zoals de grens tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs, de grens tussen leeftijdsgroepen, de grens tussen school en vrije tijd en de grenzen tussen niveaus.

Het is onze plicht is een ononderbroken ontwikkeling bij kinderen te stimuleren en te faciliteren. Op deze manier wordt selectie uitgesteld en hebben kinderen langer de tijd om de basisvaardigheden en executieve functies te ontwikkelen, die nodig zijn voor vervolgonderwijs.

In onze leer- en ontwikkelcommunity levert iedereen een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Als mini-maatschappij nemen wij samen de pedagogische verantwoordelijkheid voor onze kinderen.

ONZE VISIE

Om leergeluk te ervaren hebben mensen vrijheid, autonomie en ruimte in een rijke speelleeromgeving en sociale context nodig, om vanuit motivatie en nieuwsgierigheid te kunnen leren en ontwikkelen.

Kinderopvang KLEIN ROTTERDAM

Per mei 2022 is er een peutergroep in de ochtend van maandag t/m donderdag. BSO start als er voldoende aanmeldingen zijn. Daarvoor kun je je kind aanmelden. Wij plaatsen je dan op een wachtlijst en informeren je zodra de buitenschoolse opvang opengaat. Wil je meer informatie over BSO of de peutergroep? Neem dan contact op met onze afdeling Klantadvies, (010) 44 300 36.

Aanmelden voor voor de peutergroep of BSO kan via: https://www.kinderdam.nl/klein-rotterdam

 

   

Volg ons op INSTAGRAM

LOCATIE

Victor E. van Vrieslandstraat 150
3069 WC Rotterdam
Tel: 010 – 7200929
Email:
info@klein-rotterdam.nl

CONTACT

Stefanie Langelaar:
06 – 12 14 03 15
E-mail: Stefanie Langelaar

SCHOOLTIJDEN

Ma, di, do, vrij:
Inloop: 8.30 – 9.00 uur
Eind: 14.30 uur
Woensdag:
Inloop 8:30-9:00 uur
Eind: 13:00 uur