LEERGELUK VOOR IEDEREEN

Klein Rotterdam is een nieuwe basisschool van stichting GROOS die 1 augustus 2020 is gestart. Klein Rotterdam biedt onderwijs vanuit de Agora-principes.

Klein Rotterdam is een leer- en ontwikkelcommunity die de komende jaren gaat groeien voor kinderen van 0 tot 18 jaar, in een samenwerking van kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs

Vrijheid in verantwoordelijkheid

Kinderen leren door eigen leervragen vanuit interesse en motivatie. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling en leerprocessen van de kinderen en van elkaar, met respect voor de autonomie van ieder individu en vorming van de persoon. Ieder kind en volwassene kan zichzelf zijn.

Balans

We vinden het heel belangrijk dat iedereen gelukkig is en lekker in zijn vel zit. De balans tussen wat moet en wat mag moet in evenwicht zijn. Iedereen moet zich ‘welbevinden’. Dit draagt bij aan een goede sfeer, aan plezier en willen ontwikkelen. Je leert omgaan met tegenslag en voorspoed, je leert jezelf kennen met je sterke kanten, uitdagingen en mogelijkheden.

Projecten van eigen leervragen

Kinderen stellen vanuit nieuwsgierigheid eigen leervragen. De groepscoach begeleidt. De coach begeleidt het kind in het plan voor zijn zoektocht. Het antwoord op de zoektocht wordt gepresenteerd en gekoppeld aan de kerndoelen.

Thematisch aanbod

Met het thematisch aanbod worden vakken en disciplines in samenhang aangeboden en worden kinderen geïnspireerd vanuit hun leefwereld bij te dragen aan het thema én om buiten hun leefwereld kijkjes te nemen.

Taal en rekenen in niveaugroepen

Met het thematisch aanbod worden vakken en disciplines in samenhang aangeboden en worden kinderen geïnspireerd vanuit hun leefwereld bij te dragen aan het thema én om buiten hun leefwereld kijkjes te nemen.

Meer weten?

Locatie

Zevenkamp

Contact

Nick Zuiddam:
06 – 30 44 74 92
E-mail
Stefanie Langelaar:
06 – 12 14 03 15

E-mail

Openingstijden

Inloop: 8.30 – 9.00 uur
Uitloop: 15.00 – 15.30 uur