Selecteer een pagina

Elk kind heeft zijn eigen leerroute en het onderwijs wordt op Klein Rotterdam in drie vormen aangeboden: 

CHALLENGES

Kinderen werken met eigen challenges aan datgene wat zij willen leren.

Kinderen stellen vanuit nieuwsgierigheid eigen leervragen. De groepscoach begeleidt het kind in zijn leerroute. Het antwoord op de leervragen wordt gepresenteerd en gekoppeld aan de kerndoelen. Kinderen werken aan challenges volgens de cyclus van onderzoekend leren. Hiervoor wordt gewerkt met een portfolio.

THEMATISCH AANBOD

Met het thematisch aanbod worden vakken en disciplines in samenhang aangeboden en worden kinderen geïnspireerd vanuit hun leefwereld bij te dragen aan het thema én om buiten hun leefwereld kijkjes te nemen. Zo ontdekken zij de wereld en wat bij hen past. Hiervoor wordt gewerkt met Jeelo.

BASISVAKKEN

Iedere leerkracht is coach en onderwijsexpert in ieder geval één van de basisvakken (taal, spelling, lezen en rekenen).

De onderwijsexpert specialiseert zich in de leerlijnen en instructievormen, waardoor er hoogwaardig taal- en rekenonderwijs kan plaatsvinden, afgestemd op de leerbehoeftes van het kind.

Kinderen werken dagelijks aan de basisvakken. Soms zelfstandig met ondersteuning van de groepscoach, soms in niveaugroepen met de onderwijsexpert.

Er wordt gebruik gemaakt van de methodes zoals Getal & Ruimte en Klinkers.

COACHING

Coaching is de sleutel voor alles op Klein Rotterdam.

Iedere coach is verantwoordelijk voor een aantal kinderen. De coach voert met deze kinderen dagelijkse en wekelijkse coachgesprekken, gericht op leergeluk, de ontwikkeling, werkhouding, leerdoelen, enzovoort. De coach is het eerste aanspreekpunt voor ouders en externe partners die betrokken zijn bij het kind.

BUITENONDERWIJS

We vinden het belangrijk dat kinderen kennis en ervaring opdoen over de natuur en hoe we voor de aarde kunnen zorgen. Daarnaast is het om meerdere redenen goed voor de gezondheid en ontwikkeling om lekker buiten te zijn.

Naast de gebruikelijke pauzes op een dag gaan we daarom elke vrijdagochtend naar buiten om les te krijgen op de Taka Tukatuin en andere activiteiten buiten te doen.

VOLGEN VAN ONTWIKKELING

 De ontwikkeling van de kinderen wordt op verschillende manieren gemonitord.

Klein Rotterdam werkt veel met observaties. Alle coaches kunnen observaties van kinderen registeren. Hiermee zijn de kinderen en hun verschillende behoeftes in beeld. Er zijn wekelijks coachbesprekingen, waarbij alle kinderen van een coach worden besproken.

In Jeelo wordt bijgehouden wat kinderen doen rond het thema.

Door middel van het portfolio wordt de ontwikkeling op het gebied van de challenges geregistreerd.

Ontwikkelingen op de basisvakken worden indien nodig met methodetoetsen in de gaten gehouden.

Als onafhankelijk leerlingvolgsysteem gebruiken we het IEP-leerlingvolgsysteem waarmee de kinderen minimaal eens per jaar getoetst worden. Ook voor de eindtoets in groep 8 wordt IEP gebruikt.

JONGE KIND EN OUDE KIND

Op Klein Rotterdam werken we zoveel mogelijk met heterogene groepen, waarbij leeftijden en niveau door elkaar zitten en van en met elkaar leren.

Op dit moment worden basisgroepen op grond van leeftijd en onderwijsbehoeftes opgesteld. Per groep zijn er twee groepscoaches, die ook regelmatig samen op de groep werken. We werken met een basisgroep jonge kind (4-7 jaar) en een basisgroep oude kind (8-12 jaar). Voor de overgang van Jonge kind naar Oude kind, zijn meer de vaardigheden van belang, dan de leeftijd. Hierbij kun je denken aan het kunnen omgaan met de laptop, het functioneel kunnen lezen en schrijven, zelfstandig kunnen werken voor bepaalde tijd.

Bij werkblokken waarin veel aan de basisvakken wordt gewerkt, zijn kinderen in hun eigen basisgroep. Hoe meer zelfstandigheid een kind aankan, hoe meer hij/zij vrij is om een andere werkplek te kiezen.

Op andere momenten zijn alle leeftijden samen met een activiteit bezig, zoals gym, een workshop, inspiratiesessie of thema-activiteit.
 

JONGE KIND EN OUDE KIND

Op Klein Rotterdam werken we zoveel mogelijk met heterogene groepen, waarbij leeftijden en niveau door elkaar zitten en van en met elkaar leren.

Op dit moment worden basisgroepen op grond van leeftijd en onderwijsbehoeftes opgesteld. Per groep zijn er twee groepscoaches, die ook regelmatig samen op de groep werken. We werken met een basisgroep jonge kind (4-7 jaar) en een basisgroep oude kind (8-12 jaar). Voor de overgang van Jonge kind naar Oude kind, zijn meer de vaardigheden van belang, dan de leeftijd. Hierbij kun je denken aan het kunnen omgaan met de laptop, het functioneel kunnen lezen en schrijven, zelfstandig kunnen werken voor bepaalde tijd.

Bij werkblokken waarin veel aan de basisvakken wordt gewerkt, zijn kinderen in hun eigen basisgroep. Hoe meer zelfstandigheid een kind aankan, hoe meer hij/zij vrij is om een andere werkplek te kiezen.

Op andere momenten zijn alle leeftijden samen met een activiteit bezig, zoals gym, een workshop, inspiratiesessie of thema-activiteit.
 

LOCATIE

Victor E. van Vrieslandstraat 150
3069 WC Rotterdam
Tel: 010 – 7200929
Email:
info@klein-rotterdam.nl

CONTACT

Stefanie Langelaar:
06 – 12 14 03 15
E-mail: Stefanie Langelaar

SCHOOLTIJDEN

Ma, di, do, vrij:
Inloop: 8.30 – 9.00 uur
Eind: 14.30 uur
Woensdag:
Inloop 8:30-9:00 uur
Eind: 13:00 uur