Selecteer een pagina

Ouders

Community

We willen op Klein Rotterdam graag samen leren. Leerkracht-coaches, kinderen en ouders werken samen aan de ontwikkeling van de kinderen. Alleen samen met ouders kunnen we de beste begeleiding voor de kinderen bieden. De coach van jouw kind is het eerste aanspreekpunt in de directe communicatie met betrekking tot alle schoolzaken.

Ouders leveren regelmatig een bijdrage aan de community door een interview, workshop, inspiratiesessie, klussen, rijden en begeleiden naar een excursie, organiseren van kamp of feesten, enzovoort. Heb je als ouder iets waarmee je ook graag een bijdrage levert? Laat het weten!

Klein Rotterdam heeft iedere periode tussen de schoolvakanties een community-avond met ouders. Dit kan gaan over de voortgang en ontwikkelingen van de school en ervaringen en feedback van ouders. Dit is als een continue dialoog waarbij de organisatie en het aanbod van onderwijs steeds wordt gespiegeld en aangescherpt. Ook kan de community-avond gaan over een ander thema, gericht op onderwijs en/of ontwikkeling. Daarbij kunnen ook externen uitgenodigd worden.

Nieuwe leerlingen

Heb je interesse om je kind aan te melden op Klein Rotterdam, dan kan dat door een afspraak te maken met Stefanie Langelaar. info@klein-rotterdam.nl of 010-7200929.

De procedure is als volgt. Met alle nieuwe ouders vindt naast een rondleiding ook een individueel gesprek plaats. Bij alle aanmeldingen wordt aan ouders gevraagd wat bijzonderheden van het kind zijn en de te verwachten extra benodigde ondersteuning. Ook wordt besproken wat verwachtingen zijn over en weer zijn en hoe ouders een bijdrage kunnen leveren aan de school.

Inschrijven voor vierde verjaardag: wanneer er geen bijzonderheden zijn, wordt het kind ingeschreven. Voor de start worden enkele wenmomenten afgesproken in overleg met ouders en coach. Indien van toepassing wordt informatie ingewonnen bij de kinderopvang die het kind heeft bezocht. Wanneer een kind extra zorg nodig heeft, wordt er intern overleg gevoerd over de haalbaarheid.
Inschrijven zij-instroom: de vorige school wordt altijd eerst benaderd en bevraagd naar bijzonderheden. Bij extra zorg wordt het dossier opgevraagd. Voordat er overgegaan wordt tot inschrijving, vinden er minimaal 2 wendagen of -dagdelen plaats. Bij signalen van extra benodigde zorg kunnen er meer wendagen worden afgesproken. Als er meer partijen betrokken zijn bij de zorg, wordt ook met hen contact opgenomen om een compleet beeld van het kind en de leer- en ontwikkelbehoeftes te krijgen. Wanneer een kind extra zorg nodig heeft, wordt er intern overleg gevoerd over de haalbaarheid. Klein Rotterdam streeft naar een maximum van 5% van kinderen met gedragsproblematiek en 10% van kinderen met leerproblematiek.

Kosten ouderbijdrage

Klein Rotterdam is een bekostigde school. Dit betekent dat de overheid de school betaalt. Van ouders vragen we een vrijwillige ouderbijdrage die vergelijkbaar is met de vrijwillige ouderbijdrage op andere scholen. De hoogte van de ouderbijdrage is €70,- per leerling per schooljaar. Dit bedrag wordt ingezet voor excursies, thema’s en vieringen. Leerlingen die later in het schooljaar instromen betalen minder. Zij krijgen een korting van €7,-per maand. Ook als de vrijwillige ouderbijdragen niet is betaald, doen kinderen gewoon mee met alle activiteiten. Bij aanmelding krijg je meer informatie over de betalingswijze. 

Contactpersonen

Voor algemene informatie kan contact opgenomen worden met Stefanie Langelaar per mail op info@klein-rotterdam.nl of telefonisch op 010-7200929 of 06-12140315.

In het kader van de sociale veiligheid zijn de contactpersonen als volgt:

 

Interne vertrouwenspersoon personeel, kinderen en ouders Hélène de Grood  – h.degrood@klein-rotterdam.nl
Aandachtsfunctionaris Veilig Thuis Hélène de Grood
Aanspreekpunt voor kinderen over ongewenst gedrag Alle coaches
Coördinator sociale veiligheid en PBS Stefanie Langelaar i.s.m. Hélène de Grood

LOCATIE

Victor E. van Vrieslandstraat 150
3069 WC Rotterdam
Tel: 010 – 7200929
Email:
info@klein-rotterdam.nl

CONTACT

Stefanie Langelaar:
06 – 12 14 03 15
E-mail: Stefanie Langelaar

SCHOOLTIJDEN

Ma, di, do, vrij:
Inloop: 8.30 – 9.00 uur
Eind: 14.30 uur
Woensdag:
Inloop 8:30-9:00 uur
Eind: 13:00 uur